גופים נותני שירות

עסקים נותני שירות,לוגיסטיקה,חילוץ וכד'

נותני שירות במוסדות ציבור

חירום – 08-9979320
קב"ט – דודי קדוש – 050-5778630 – 08-6688825 – 08-6688848 – dudi@ma-tamar.co.il

מנהל המתנ"ס  – יעקב אקריש 08-6688823 08-6688923 050-7275055 akris@ma-tamar.co.il
רכזת תרבות  – סימה שוורץ 08-6688836 08-6688936 050-7355349 sima@ma-tamar.co.il
רכזת חוגים ונוער – גלית הרמן 08-6688836 08-6688936 050-7355380 galit@ma-tamar.co.il
מנהלת יח' נוער ענת בוסקילה –  08-6688835 08-6688935 050-8276755 anat@ma-tamar.co.il
מזכירה אביבה עזריאלי –  08-6688834 08-6688834 052-5953700 aviva@ma-tamar.co.il

מיור
מיכי
מזכירת מנהל מתנ"ס

שלוחה 260
 052-8889607
 08-6592260… Read More

איטח
חנה
מזכירת תיכון

 08-6592280
 052-3666633
 08-6581602… Read More

ביטון
צ'רלי
משטרת ישראל
מש"ק משטרה

 בית 6582050
שלוחה 224
 052-4260100 VPN 0100… Read More

ביגר
איילת
מנהלת מחלקת חינוך

 08-6592204
שלוחה 204
 052-4260790… Read More

מוקד רפואה דחופה

 052-5450777
 7777… Read More