נותני שירות בערבה תיכונה-מתנ"ס

נותני שירות בערבה תיכונה-מתנ"ס

מיור
מיכי
מזכירת מנהל מתנ"ס
שלוחה 260
לין
יוסי
מנהל מחלקת הספורט
מורדכוביץ
רומן
רכז מוסיקה
אסף מלכה
אורנה
רכזת מחול
יצחק
סיליה
רכזת אמנות
ספיר
ספריה אזורית
ספריה
בן דוד
פני
טלויזיה קהילתית
דגן
אביב
רכזת תנועה ונוער
מנילוב
מוריס
אחזקה
שחר
אפרת
מנהלת מח' הגיל הרך
טלשיר
נעה
קב"סית , רכזת מצילה ורכזת טיפול בפרט
רכזת תרבות
רכזת תרבות